Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop en/of gratis worden aangeboden op www.aadesigns.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de Shop van AA Designs houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.aadesigns.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product kunt u digitaal en na de succesvolle betaling via de website gebruiken.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met AA designs. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op AA designs beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij AA Designs.

1.6 Bij het plaatsen van de bestelling en de 1e betaling gaat de koper akkoord met het betalen van de overige 11 termijnen a € 7,95.

1.7 Kunnen wij een maandelijkse termijn om welke reden dan ook niet automatisch incasseren om welke reden dan ook of de koper storneert zelf het incasso is de koper ten alle tijde verantwoordelijk voor de kosten die deze stornering met zich meebrengt. Koper zal dan ook een aanvullende factuur ontvangen voor het voldoen van deze storneringskosten.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van AA Designs. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 AA Designs is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan AA Designs. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van AA Designs berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte of gratis verkregen digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de patronen te modificeren/aan te passen of delen te gebruiken voor eigen ontwerpen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van AA Designs/Creatief met Haken geldt geen recht van retour noch restitutie van eventueel betaalde gelden. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

5.2 Wij bieden geen ” kennismakings aanbod ” aan. Derhalve is het afsluiten van een abonnement definitief nadat de welkomstmail naar de nieuwe abonnee verstuurt is. 

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AA Designs vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:

AA Designs | contact@aadesigns.nl